IMG_3479

Jak poukładać ciężkie wspomnienia i odzyskać zdrowie?

Trauma czyli wypadki, wojna i napady z bronią w ręku, bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie życia to pierwsze skojarzenia, gdy myślimy o ciężkich wspomnieniach z przeszłości, które mogą rzutować na całe nasze życie oraz mieć bolesne i długotrwałe konsekwencje w przyszłości. I to jest oczywiście prawda.

Jednocześnie amerykańskie badania (Adverse Childhood Experiences Study) zakrojone na ogromną, niespotykaną do tej pory skalę – bo 18tys przebadanych osób na przestrzeni kilkunastu lat, pokazały, że ciężkie doświadczenia jakie miały miejsce w dzieciństwie również kładą się silnym cieniem na nasze dorosłe życie.

Te niekorzystne doświadczeniami w dzieciństwie zostały podzielone przez naukowców na kilka grup, a wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

  • emocjonalne, fizyczne nadużycia;
  • seksualne nadużycia;
  • bycie świadkiem przemocy domowej;
  • dorastanie w domu, w którym ktoś ma chorobę umysłową;
  • mieszkanie z kimś, kto przebywał w więzieniu lub nadużywał alkoholu/narkotyków;
  • doświadczenia burzliwej separacji lub rozwodu rodziców.

 

A czy takie doświadczenia ciężkie zdarzają się u nas, co mówią dane statystyczne w Polsce?
Z policyjnych statystyk na rok 2016 wynika, że 92tys osób doświadcza przemocy domowej – wśród tej liczby jest ponad 15 proc dzieci i małoletnich – i liczba ta od lat rośnie. Ministerstwo Zdrowia podaje, że w Polsce żyje blisko 700tys. alkoholików. Natomiast wskaźnik rozwodów (czyli ich proporcja w stosunku do nowo zawartych małżeństw) wyniósł 36,4 proc i ma tendencje wzrostową.

Te liczby mówią same za siebie, a dodatkowo nie wiadomo ile spraw dzieje się w zaciszu domowym bez docierania w oficjalne statystyki policyjne czy ministerialne.
Przecież przemocy emocjonalnej, przemocy psychicznej, zaburzeń zdrowia psychicznego tak naprawdę nie słychać i nie widać, a nawet jeżeli wychodzą już poza obszar rodzinny, to często w oczach innych podpadają to pod kategorie: „tak to bywa” lub „widać niegrzeczny dzieciak” itp.

Wcześniej wspomniane badania konkretnie wskazują na co przekładają się niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa – jest to między innymi wzrost ryzyka poważnych chorób fizycznych takich jak choroby układu oddechowego, choroby krążenia, cukrzyca, a także na wzrost ilości chorób psychicznych w tym depresji, podatności na uzależnienia od substancji odurzających i przedwczesna śmiertelności (np. w wyniku samobójstwa).
Dodatkowo doświadczenia ciężkie/niekorzystne w dzieciństwie przekładają się na nieprawidłowe funkcjonowanie społeczne (zachowania agresywne, rozwiązłość seksualna, nieaktywność fizyczna czy uzależnienia od substancji i czynności)  i dorosłe osoby po takich doświadczeniach są bardziej wrażliwe na stres w swoim dorosłym życiu. A to znowu prowadzi do kolejnych deficytów na gruncie zawodowym czy osobistym.

Komu nie zdarzyło się znaleźć w sytuacji, w której czuliśmy, że coś nas uwiera?

Niby nic. Nic poważnego. Takie wszystko było normalne w dzieciństwie. Tak nic się nie działo.  A teraz, w dorosłym życiu, czujemy, że mało jesteśmy wartościowi, że nie udaje nam się zrealizować tego co byśmy chcieli, że trochę to życie przecieka nam przez palce, a sprawy nie chcą się finalizować ani w wymiarze zawodowym ani prywatnym.

Może nawet pojawiają się zaburzenia rytmu snu, poczucie ciągłego zmęczenia lub dziwne odczucia w ciele (bycia poza sobą, mrowienia itp.), może dokuczają bóle lub/i zawroty głowy, chroniczne bóle ciała bądź jego części, a problemy z układem pokarmowych są po prostu codziennością. Nic co przeszkadza żyć, ale na pewno obniża jakość życia i możliwości działania. To może być bałagan w naszych wspomnieniach, których ma wpływ na nas tu i teraz.

Jak poukładać ciężkie wspomnienia w głowie?

Odpowiedzią jest, zalecana przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), terapia EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing), która umożliwia poruszanie się pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością integrując wspomnienia, odczucia i emocje. To co zdarzyło się w przeszłości, w mózgu cały czas istnieje i nie jest połączone w spójną sieć wspomnień, a to powoduje, że czasami, w najmniej spodziewanych momentach, przeszłość materializuje się w emocji, odczuciu czy obrazie i ma wpływ na to co dzieje się tu i teraz, a także buduje przekonania i nastawienie na przyszłość w stosunku do zdarzeń, ludzi czy sytuacji.

EMDR inicjuje i wspiera komunikację między emocjonalnym przetwarzaniem ciężkich doświadczeń/wspomnień wynikającym z pracy prawej półkuli mózgu, a przetwarzaniem logiczno-językowym będącym domeną lewej półkuli mózgu. W naszej głowie istnieje jednocześnie problem i jego rozwiązanie. Moment wglądu i integracji przychodzi, kiedy wspomnienia zorganizowane w sieci neuronalne w obu półkulach mózgu łączą się ze sobą – powstaje spójne rozwiązanie co pozwala uzyskać poczucie „porządku” zarówno psychicznego jaki i fizycznego ponieważ, tak pozornie niezwiązane sprawy: jak bóle czy choroby również zostają wyleczone.

Terapia  EMDR może być stosowana dla traumy przez duże T, tych, które w sposób oczywisty wpływają na całe życie. Jednocześnie EMDR, jak pokazują badania z ostatnich 25 lat stosowania tej terapii,  świetne sprawdza się w przypadkach traum – doświadczeń niekorzystnych – przez małe t, takich które są bardzo powszechne i zwyczajne, nie zawsze kojarzą nam się z zdarzeniem traumatycznym, ale jak pokazały badania, wpływają na życie i funkcjonowanie w wszystkich obszarach od zawodowego, psychicznego, społecznego po wręcz komórkowy.
Zapraszam do gabinetu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *